NOWOŚĆ W OFERCIE


adGLU Mobil - klej o zwiększonej adhezji przeznaczony do wyklejania przyczep reklamowych oraz bezpośrednio na blachę

Klej w proszku- wysoko wydajna modyfikowana celuloza

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Regulamin zakupów ważny do 09.01.2019

REGULAMINSKLEPU adGLU.pl§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 3. Konsument (Kupujący) – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym

 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową

 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 9. Sklep Internetowy adGLU.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.adGLU.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Właścicielem Sklepu jest firma BROS Jacek Jędrzejczak, ul. Wiosny Ludów 95, 95-100 Zgierz, NIP: 7321889937, REGON 473285861, email: info@adglu.pl, tel. 506 801 912

 10. Strona – Usługodawca i Klient.

 11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www.adGLU.pl znajdująca się pod adresem www.adGLU.pl

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy adGLU.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż kleju billboardowego oraz akcesoriów niezbędnych do wyklejania plakatów billboardowych.

 4. Usługobiorca, dokonuje zakupu towaru na własny użytek i jest w pełni odpowiedzialny za dalsze wykorzystanie towaru.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez:

  • stronę www.adGLU.pl

  • e-mail: info@adGLU.pl

  • telefon: 506801912.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres email).

 3. Zamówienia za pomocą strony www.adGLU.pl oraz adresu e-mail info@adGLU.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, zamówienia telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-18 . Zamówienia złożone w dni powszednie, w soboty, w niedziele oraz święta są realizowane następnego dnia roboczego.

 4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności 'za pobraniem”.

 8. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT 23%. Podane ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki w przypadku płatności przelewem to 23zł brutto, w przypadku tzw. 'szybkiej płatności' to 27zł brutto a 'za pobraniem' 30zł brutto. Operatorem szybkich płatności jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.

 3. Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DPD.


§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę vat lub paragon, dowód zakupu jest każdorazowo umieszczany na paczce pod listem przewozowym.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 3. Podczas dokonywania przedpłaty na konto:

  • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto

INGBANK481050 1461 1000 0091 3405 4890

  • W tytule przelewu należy podać numer zamówienia (numer jest podany w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia)

  • Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie

4. Przywybraniu tzw. 'szybkich płatności' Zamawiający regulujęnależność online poprzez przekierowanie na stronę operatoraszybkich płatności PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.

5. Wprzypadku płatności 'za pobraniem' Zamawiający regulujenależność gotówką po dostarczeniu towaru przez kuriera.§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy przyjąć przesyłkę i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia zawartości paczki kurier sporządza protokół szkody, który Kupujący wraz z dokumentacją zdjęciową niezwłocznie wysyła do Sprzedającego drogą e-mailową. Brak sporządzonego protokołu szkody oraz dokumentacji zdjęciowej jest podstawą do nie uznania roszczenia Kupującego.

 3. W okresie zimowym Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zmarznięcie kleju podczas transportu, wysyłka na odpowiedzialność Kupującego.


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Formularz zwrotu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać na adres info@adglu.pl.

 2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności: za szkody spowodowane przez działania produktu, właściwości funkcjonalne, szkody spowodowane przez zdarzenia zewnętrzne, niewłaściwą obsługę, szkody w skutek niewłaściwego zastosowania i użytkowania produktu. Wady wymienione wyżej nie są objęte gwarancją i nie są podstawą do roszczeń.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 4. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres info@adglu.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Administratorem Sklepu jest firma „BROS”, ul. Wiosny Ludów 95 w Zgierzu, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej: 7321889937, numer REGON: 473285861, info@adGLU.pl, oraz tel. nr: 506801912.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Data opublikowania regulaminu 02.08.2018