NOWOŚĆ W OFERCIE


adGLU Mobil - klej o zwiększonej adhezji przeznaczony do wyklejania przyczep reklamowych oraz bezpośrednio na blachę

Klej w proszku- wysoko wydajna modyfikowana celuloza

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies w Sklepie Internetowym adGLU.pl

§ 1.

Postanowienie wstępne

Jacek Jędrzejczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BROS Jacek Jędrzejczak z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Wiosny Ludów 95, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze; NIP: 7321889937, email: info@adglu.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym adGLU.pl”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2.

Definicje

Pojęcia używane w Polityce oznaczają:

 1. „Użytkownik” - internauta odwiedzający stronę internetową lub jej podstrony lub dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym adGLU.pl;

 2. RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Dane osobowe

§ 3.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jacek Jędrzejczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BROS Jacek Jędrzejczak, którego szczegółowe dane zawarto w § 1 Polityki, zwany dalej „Sklepem Internetowym adGLU.pl” lub „Administratorem”.

§ 4.

Jakie dane przetwarza Administrator

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podawane przez niego:

 1. w zakładce Twój Koszyk na stronie internetowej Sklepu Internetowego adGLU.pl (Dane do wysyłki, Dane do faktury) w celu dokonania zamówienia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego adGLU.pl oraz uzyskania faktury na zamówione towary,

 2. w wiadomości e-mail skierowanej do Sklepu Internetowego adGLU.pl lub telefonicznie w celu skontaktowania się ze Sklepem Internetowym adGLU.pl za pośrednictwem adresu e-mail lub nr telefonu wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego adGLU.pl. 

 1. Podanie danych osobowych w każdym z powyżej wymienionych przypadków jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sklepi Internetowy adGLU.pl działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie określonych danych osobowych np. w przypadku wystawiania przedsiębiorcom faktur VAT. Niepodanie danych uniemożliwia złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym adGLU.pl, otrzymanie przez Użytkownika odpowiedzi na zadane pytanie, czy prowadzenie współpracy handlowej ze Sklepem Internetowym adGLU.pl. 

§ 5.

Zabezpieczenia danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownik Administrator przetwarza w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.

 2. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego adGLU.pl.

§ 6.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Sklepi Internetowy adGLU.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. niezbędnym do zrealizowania zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym adGLU.pl, w tym dostarczenia zamówionego towaru, a zatem w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym adGLU.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawienia faktury VAT czy dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 3. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy przedstawionej e-mailem lub telefonicznie, jak również podejmowania kontaktu w ramach współpracy handlowej, czy dochodzenia należności Administratora przed sądem czy w drodze egzekucji komorniczej, gdyby okazało się to konieczne, które to cele są prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 4. statystycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

§ 7.

Odbiorcy danych

 1. Sklep Internetowy adGLU.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator informuje, że odbiorcami przetwarzanych przez Sklep Internetowy adGLU.pl danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting (przechowywanie) strony internetowej, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, biuro rachunkowo - księgowe, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy spedycyjne i transportowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne.

 3. Sklep Internetowy adGLU.pl nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

§ 8

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników w związku ze złożonymi zamówieniami w Sklepie Internetowym adGLU.pl (zawartymi umowami sprzedaży) będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, w tym z tytułu rękojmi, lub do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa podatkowego (zależy co nastąpi później).

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika ze Sklepem Internetowym adGLU.pl będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy, ewentualnie, gdyby dane te były wykorzystywane przez Administratora do dochodzenia roszczeń lub obrony swoich praw –wówczas do czasu upływu przedawnienia roszczenia.

§ 9

Prawa przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownik ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych,

  3. do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych,

  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. do przenoszenia swoich danych,poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sklepu Internetowego adGLU.pl.

 1. Jeżeli Sklep Internetowy adGLU.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik w sprzeciwie musi zatem wskazać dlaczego (z jakiego powodu) wnosi sprzeciw.

 2. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 – 2, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowy adGLU.pl na adres pocztowy lub e-mailowy, wskazany w § 1 Polityki.

 3. W razie dopuszczenia się naruszenia przez Administratora lub przetwarzania danych niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

II. Pliki cookies

§ 10

Czym są pliki cookies i dlaczego są stosowane

 1. Sklep Internetowy adGLU.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez Sklep Internetowy adGLU.pl.

 2. Sklep Internetowy adGLU.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Sklepowi Internetowemu adGLU.pl  przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony Sklepu Internetowego adGLU.pl, a także w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego adGLU.pl.

§ 11

Jak usunąć pliki cookies?

 1. Sklep Internetowy adGLU.pl informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Pliki cookies mogą być także usunięte przez Użytkownika po ich zapisaniu przez Sklep Internetowy adGLU.pl, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
InternetExplorer:http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647, Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 12

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu Internetowego adGLU.pl

Sklep Internetowy adGLU.pl informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.


§ 13

Google Analytics

 1. Sklep Internetowy adGLU.pl korzysta z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

 2. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego adGLU.pl. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze Sklepu Internetowego adGLU.pl przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez Google na serwerach na całym świecie, zgodnie z informacją podaną przez Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl. Tym samym może dochodzić do przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. Dane mogą zatem zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl. Google gwarantuje taki sam stopień zabezpieczenia danych we wszystkich centrach serwerowych na świecie, gdzie przechowywane są dane.

 3. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego adGLU.pl przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§ 14

Informacje w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych (tj. adres IP, domena, typ przeglądarki) w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep Internetowy adGLU.pl jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 15

Polityka prywatności znajduje się na stronie serwisu pod adresem http://www.adglu.pl/polityka-prywatnosci,1282.html oraz w siedzibie Administratora.